Recsumet, S.L.

Vaya al Contenido

Menu Principal:

Condicions generals d'ús de la Web

1.- Recsumet, S.L., tracta de regular la posta a disposició dels usuaris de la informació i els serveis que es proporcionen a través del seu web, www.recsumet.es. Tot usuari amb accés a aquesta web, ha d'acceptar les presents Condicions Generals, entenent tota utilització del web com una acceptació de les mateixes.

Igualment, en aquelles pàgines, titularitat de tercers, a les quals es pot accedir a través d'enllaços i que presenten altres condicions generals, l'usuari haurà d'acceptar-les. Sent en tot cas complementàries i totes elles d'aplicació.

2.- Excepte indicació expressa en contra, l'accés a la informació a les pàgines de la web, és totalment gratuïta.

3.- Recsumet, S.L., titular de la web, es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en aquesta web o en la configuració i presentació de la mateixa.

4.- Recsumet, S.L. no garanteix la inexistència d'errors en l'accés a la web, en el seu contingut o en l'actualització d'aquesta. No obstant això, posarà tots els mitjans al seu abast per evitar-los, resoldre'ls o actualitzar-los.

5.- Tant l'accés a aquesta web com l'ús que pugui fer de la informació continguda en la mateixa és responsabilitat exclusiva de qui ho realitza. Recsumet, S.L., no respondrà de cap conseqüència, mal funcionament, dany o perjudici que poguessin derivar de l'accés o ús de la informació alienes a la seva voluntat.

6.- Recsumet, S.L., no es responsabilitza de l'estat de la connexió d'accés o dels continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència en la web.

7.- Propietat Intel·lectual:

I.- Els drets de propietat intel·lectual d'aquesta web pertanyen a Recsumet, S.L. i dels diferents elements continguts en la mateixa, incloent, sense limitació, la informació escrita, els dissenys gràfics, fotografies, dibuixos i, en general, de tot el material accessible des d'aquesta web, excepte alguns dissenys gràfics i fotografies els drets de les quals d'autor són propietat de tercers, els quals, ens han autoritzat (de forma explicita o implicita) per al seu ús en aquesta web. Correspon a Recsumet, S.L. i als propietaris d'alguns dels dissenys gràfics i fotografies, l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels esmentats drets de propietat intel·lectual, en qualsevol forma i, especialment, la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

II.- Es prohibeix l'ús comercial, còpia o redistribució total o parcial de qualsevol fitxer i/o imatges, text o altres arxius i dissenys continguts en aquesta pagina web.

8.- La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de Recsumet, S.L., donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

9.-  L'usuari no podrà, en cap cas, establir enllaços ("links") entre qualsevol espai accessible des d'Internet i la web, llevat que sigui prèviament consentit de forma expressa i per escrit per part de Recsumet, S.L.

10.-  Dades Personals i cookies

I.- Recsumet, S.L. informa que per a l'accés per part de l'usuari a alguna part dels continguts o serveis oferts a la web, pot ser necessària la prèvia cumplimentació de formularis d'alta, o similar, en els quals se li sol·liciti a l'usuari la introducció de dades de caràcter personal. Així mateix, és possible que Recsumet, S.L., amb l'ànim de millorar els seus serveis, activi programes, "cookies" o altres procediments, mitjançant els quals s'obtinguin dades de l'usuari. En l'actualitat no s'ha utilitzat cap procediment per a demanar informació de l'usuari en www.recsumet.es.

II.-  En compliment de l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, se l'informa que les dades personals que ens faciliti mitjançant el formulari de contacte de la web, passaran a formar part d'un o diversos fitxers de dades de caràcter personal dels quals és responsable:  Recsumet, S.L. La finalitat d'aquest fitxer és la de prestar a l'usuari els serveis per als quals les dades personals es demanen i si ho indica en el formulari de contacte, remetre-li informació comercial sobre els nostres productes i serveis.

Així mateix,  Recsumet, S.L. informa els usuaris que, al facilitar les seves dades personals, estan prestant el seu consentiment exprés i inequívoc perquè  Recsumet, S.L. pugui tractar-los d'acord amb la finalitat descrita anteriorment.

L'usuari pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el que preveu la LOPD 15/1999 de 13 de desembre i altra normativa aplicable a aquest efecte, mitjançant l'enviament a: Recsumet, S.L. en l'adreça C/ Camí de Quintana i Millars, 9 – 08940 - Cornella de Llobregat - Barcelona, d'una sol·licitud escrita i signada, incloent el seu nom, cognoms i fotocòpia del DNI o altre document acreditatiu vàlid, en què demani l'exercici d'aquells drets que desitgi.

11.-  Les condicions generals per a l'ús d'aquesta web tenen caràcter indefinit i romandran vigents mentre el portal estigui actiu. L'usuari reconeix haver llegit les presents Condicions Generals, i presta la seva conformitat amb les mateixes.

12.-  Llei Aplicable

Les presents Condicions Generals es regeixen per la legislació espanyola. En cas de disputa o controvèrsia relacionada amb la interpretació o aplicació d'aquestes Condicions Generals, les parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Regreso al contenido | Regreso al menu principal